Category Archives: Tư vấn luật lao động

Nhà máy, xí nghiệp tự phát nổ gây chết người, ai là người chịu trách nhiệm?

Mục lục 1. Tai nạn lao động được quy định như thế nào? Tại khoản 8 Điều 3 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định như sau:             “8. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây […]

CÁC HÌNH THỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Trong thời hội nhập với nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã xây dựng được nhiều mối quan hệ kinh tế quốc tế. Một trong những mối quan hệ kinh tế này là việc hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tạo cho người lao động Việt […]

LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI CÓ ĐƯỢC TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG?

Mục lục Căn cứ Điều 13 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về Hợp đồng lao động: “Điều 13. Hợp đồng lao động 1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao […]

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ BUỘC THÀNH LẬP THÀNH VĂN BẢN KHÔNG?

Mục lục 1. Hợp đồng lao động là gì? Có mấy loại hợp đồng lao động? Theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật lao động năm 2019 quy định: “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, […]

NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN LÀM GÌ KHI DOANH NGHIỆP KHÔNG TRẢ LƯƠNG?

Hiện nay, vấn đề chậm chi trả lương giữa người lao động với doanh nghiệp được mọi người quan tâm và ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Để có cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích của mình, người lao động cần có những kiến thức cơ bản về quy định của […]

Công chức là lãnh đạo, quản lý sẽ không bị áp dụng kỷ luật hạ bậc lương

Theo quy định mới nhất tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, ciên chức thì công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ không bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật hạ bậc lương. 1. Công chức là lãnh đạo, quản lý […]

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2020

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu Mẫu số 03) được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ được luật sư tư vấn soạn thảo và hướng dẫn thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp: […]

03 TRƯỜNG HỢP KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

1. Hợp đồng lao động là gì? 2. 03 trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 3. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 1. Hợp đồng lao động là gì? Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 thì: “Hợp […]