Category Archives: Dịch Vụ Luật Sư

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền về dịch vụ in ấn, xử lý vật liệu

1. Nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ in ấn, dịch vụ xử lý vật liệu là gì? Các nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ in ấn hoặc dịch vụ xử lý vật liệu khác là các dấu hiệu độc nhất được thể hiện dưới dạng ký tự, từ ngữ, hình ảnh hoặc kết […]

Dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng là một trong những dịch vụ pháp lý đặc biệt – Nơi mà luật sư và khách hàng có thể gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các công việc, các vụ việc cụ thể mà khách hàng không bắt buộc phải […]