Category Archives: Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự

Điều kiện trở thành quân nhân chuyên nghiệp sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự?

Anh trai đang học Học viện không quân thì em trai ruột có phải thực hiện NVQS? Tư vấn về điều kiện phục vụ lâu dài trong Công an hoặc Quân đội? Tiêu chuẩn tuyển sinh vào các trường quân đội? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ […]

Đang là cán bộ đoàn có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Bị cận thị có thể xin hoãn nghĩa vụ quân sự không? Quy định của pháp luật về miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Làm việc tại trạm y tế xã có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Các trường hợp được hoãn nghĩa vụ quân sự? 1. Đang là cán bộ đoàn […]