Tag Archives: mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội mua bán trẻ sơ sinh được quy định như thế nào

MỨC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI TỘI MUA BÁN TRẺ SƠ SINH ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO?

Mục lục 1. Hành vi nào được xem là “mua, bán” trẻ sơ sinh? Theo khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP quy định hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật hình sự thì thực hiện một […]