Mục lục

  • 1. Xử phạt vi phạm hành chính
  • 2. Truy cứu trách nhiệm hình sự

1. Xử phạt vi phạm hành chính

Theo Điểm b khoản 2 Điều 42 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định việc vi phạm quy định về thông báo cháy, sự cố, tai nạn cụ thể như sau:

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

b) Báo cháy giả; báo tin sự cố, tai nạn giả”

Căn cứ quy định trên, hành vi báo tin giả sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo Điểm g khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

“Điều 102. Vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

g) Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.”

Như vậy, hành vi  “báo cháy giả”  sẽ bị xử phạt ở mức 4.000.000 đến 6.000.000 đồng. Hành vi gọi điện đến các số 113, 114, 115 để quấy nhiễu có thể bị phạt tiền 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

2. Truy cứu trách nhiệm hình sự

Bộ luật Hình sự hiện hành chưa có quy định cụ thể về tội danh cụ thể đối với hành vi này. Tuy nhiên đối với hành vi liên tục gọi điện quấy nhiễu đến các đường dây nóng, làm cản trở hoạt động của người thi hành công vụ thì có thể bị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

“Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.