Ngày 25.4, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp cùng với Đại học Toulouse Capitole – Pháp; Trung tâm Pháp luật Kinh doanh, Đại học Toulouse Capitole và  Pháp và Mạng lưới các Viện Nhân văn Quốc gia về khủng hoảng sức khoẻ và môi trường đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Kinh doanh và phòng ngừa rủi ro –  Góc nhìn pháp lý”.

Đây là Hội thảo thu hút rất nhiều nhà khoa học, các chuyên gia, các giảng viên,… tham gia. Hội thảo xoay quanh 3 chủ đề chính là: (1) Rủi ro về kinh tế; (2) Rủi ro về môi trường và xã hội; (3) Rủi ro về kỹ thuật số.

Toàn cảnh buổi Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Kinh doanh và phòng ngừa rủi ro –  Góc nhìn pháp lý”

Đến với hội thảo lần này ThS. LS Đào Đức Hạnh – Giám Đốc Công ty Luật TNHH MTV Việt Đông Á cùng các cộng sự cũng đưa ra các vấn đề pháp lý hướng tới việc hài hòa hóa pháp luật quốc gia với pháp luật khu vực ASEAN dựa trên khung pháp luật của Liên Minh Châu Âu (EU). Với mục đích nghiên cứu hướng tới kiến tạo một khung pháp luật chung để tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại nội khối ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập và phát triển của Cộng đồng ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi giúp các quốc gia thành viên ASEAN cũng như công dân và doanh nghiệp ASEAN thực sự gần nhau hơn. Bài viết cũng là một trong số những bài viết được phê duyệt và đăng trên Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc tế do trường đại Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp cùng với Đại học Toulouse Capitole – Pháp tổ chức.

Bài viết cùng chủ đề: