Mục lục

  • 1. Mua bán bằng giả bị xử phạt như thế nào?
  • 2. Mua bằng giả nhưng chưa sử dụng bằng giả có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

1. Mua bán bằng giả bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như sau:

            “1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

            2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

            a) Có tổ chức;

            b) Phạm tội 02 lần trở lên;

            c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

            d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

            đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

            e) Tái phạm nguy hiểm.

            3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

            a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

            b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

            c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

            4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

            Đồng thời theo điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp:

            “3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

            a) Gian lận để được cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;”

2. Mua bằng giả nhưng chưa sử dụng bằng giả có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì cá nhân sẽ chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi mua bằng giả và sử dụng bằng giả thực hiện hành vi trái pháp luật.

Đối với trường hợp cá nhân đã mua bằng giả nhưng chưa sử dụng bằng giả đó vào mục đích trái quy định pháp luật thì sẽ không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, cá nhân sẽ chỉ bị xử phạt hành chính theo điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Bài viết cùng chủ đề: