TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Mục lục

  1. Quyền tác giả, quyền liên quan là gì?
  2. Mức phạt tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

2.1 Mức phạt tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân

2.2 Mức phạt tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với pháp nhân thương mại phạm tội

1. Quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

Theo khoản 2, 3 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2022 quy định như sau:

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

2. Mức phạt tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

2.1 Mức phạt tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân

Mức phạt tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân được quy định tại khoản 1, 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau:

Khung 1

1. Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;

b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.”

Khung 2

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên;

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

Hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 3 Điều 225 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

“3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

2.2 Mức phạt tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Mức phạt tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với pháp nhân thương mại phạm tội được quy định tại khoản 4 Điều 225 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau:

Khung 1

a) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

Khung 2

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;

Hình phạt bổ sung

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Bài viết cùng chủ đề: