Tag Archives: xử lý hình sự

Hành vi chống người thi hành công vụ bị xử lý như thế nào?

Mục lục 1. Chống thi hành công vụ là gì? Người thi hành công vụ gồm những ai? Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ có quy định rằng hành vi chống người thi […]