Tag Archives: trách nhiệm hình sự

MÔI GIỚI MẠI DÂM BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Môi giới mại dâm là hành vi vừa xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự công cộng vừa làm ảnh hưởng đến văn hóa, lối sống và đạo đức con người. Hành vi thể hiện bằng lời nói, hành động với các thủ đoạn dẫn dắt, làm trung gian giữa người mua dâm và người […]