Tag Archives: tha tù trước thời hạn

THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là nội dung tiếp tục thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, khuyến khích người chấp hành án phạt tù tích cực học tập, cải tạo để sớm được tái hòa nhập cộng đồng. Vậy, điều kiện tha tù trước thời hạn […]