Tag Archives: sử dụng giấy phép lái xe giả

NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LÁI XE GIẢ GÂY TAI NẠN BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Mục lục 1. Người tham gia giao thông sử dụng giấy phép lái xe giả bị xử lý như thế nào? Đối với người tham gia giao thông sử dụng giấy phép lái xe giả sẽ bị xử lý bởi quy định tại Khoản 5, Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9 Điều 21 Nghị định […]