Tag Archives: sản xuất đồ uống

Luật doanh nghiệp 2020 về thành lập công ty sản xuất đồ uống

Bia, rượu, nước giải khát tại Việt Nam là một trong số các mặt hàng cần thiết và đang bán chạy trên thị trường. Hàng loạt các công ty được thành lập, hình thành nên nhiều cơ sở sản xuất phát triển mạnh về số lượng, quy mô và chất lượng tạo ra việc làm […]