Tag Archives: quy định như thế nào

TỘI RỬA TIỀN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Mục lục 1. Rửa tiền là gì? Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định: “Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.” Theo Điều 8 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy […]