Tag Archives: người có hành vi

NGƯỜI CÓ HÀNH VI LƯU HÀNH TIỀN GIẢ SẼ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Mục lục 1. Tiền giả là gì? Cách nhận diện tiền giả? 1.1 Tiền giả là gì? Căn cứ Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định về phát hành tiền giấy, tiền kim loại tại Việt Nam như sau:             “1. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất […]