Tag Archives: hành vi quay lén người khác

HÀNH VI QUAY LÉN NGƯỜI KHÁC NHẰM MỤC ĐÍCH BÊU XẤU, LÀM NHỤC BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Mục lục 1. Hành vi quay lén là gì? Hiện nay, vẫn chưa có quy định giải thích cụ thể quay lén người khác là như thế nào trong các văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, có thể hiểu quay lén là hành vi một người sử dụng một hoặc nhiều phương tiện […]