Tag Archives: gây hậu quả nghiêm trọng

THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG CÓ THỂ BỊ PHẠT TÙ BAO NHIÊU NĂM?

Mục lục 1. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được hiểu như thế nào? Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn. Có thể hiểu, những người có chức vụ, quyền hạn này không thực hiện hoặc thực hiện không […]