Tag Archives: đối với 02 người trở lên

QUY ĐỊNH VỀ TỘI ĐE DỌA GIẾT NGƯỜI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015, SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017

Mục lục 1. Đe dọa giết người là gì? Đe dọa giết người được hiểu là hành vi của người đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện và người phạm tội không có ý thức tước đoạt […]