Quyền thừa kế đối với người đã bị tuyên bố chết trở về

Câu hỏi: Chị gái tôi mất tích và Tòa án đã tuyên bố chị gái tôi chết. Tài sản của chị tôi đã được Tòa án chia theo pháp luật. Nhưng hiện nay, chị gái tôi vẫn còn sống và quay trở về. Xin hỏi trong trường hợp này chị tôi có quyền đòi lại tài sản đã được chia thừa kế không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 73 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“1. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết”.

Căn cứ quy định trên, chị gái bạn có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố chị gái bạn là đã chết.

Đồng thời, căn cứ khoản 3 Điều 73 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“3. Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn.

Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường”.

Như vậy, chị gái bạn có quyền yêu cầu những người đã nhận di sản thừa kế trả lại tài sản,  giá trị tài sản hiện còn theo quy định pháp luật.

Bài viết cùng chủ đề: