MÔI GIỚI MẠI DÂM BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Môi giới mại dâm là hành vi vừa xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự công cộng vừa làm ảnh hưởng đến văn hóa, lối sống và đạo đức con người. Hành vi thể hiện bằng lời nói, hành động với các thủ đoạn dẫn dắt, làm trung gian giữa người mua dâm và người bán dâm.Vậy hành vi môi giới mại dâm bị xử phạt như thế nào theo quy định pháp luật?

Mục lục

  • 1. Môi giới mại dâm là gì?
  • 2. Môi giới mại dâm bị xử phạt như thế nào?
    • 2.1 Xử phạt hành chính
    • 2.2 Xử lý hình sự

1. Môi giới mại dâm

Theo Khoản 1, 2, 3 Điều 3 Pháp lệnh chống mại dâm 2003 quy định về “mại dâm” như sau:

            “1. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

            2. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

            3. Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm”.

            Theo đó, có thể hiểu “môi giới mại dâm” là hành vi của người làm trung gian, quản lý về mua, bán mại dâm, thực hiện hành vi chào hàng, ngã giá, hưởng lợi nhuận qua việc giới thiệu cho các bên mua dâm và bán dâm.

2. Môi giới mại dâm bị xử phạt như thế nào?

2.1 Xử phạt hành chính

Căn cứ Điều 26 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định các hành vi có liên quan đến mua dâm, bán dâm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt như sau:

            “1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua, bán khiêu dâm, kích dục.

            2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm.

            3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi giúp sức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác mua dâm, bán dâm.

            4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

            a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm;

            b) Góp tiền, tài sản để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm;

            c) Môi giới mua dâm, bán dâm.

            5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với một trong những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm.

            6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

            Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.”

2.2 Xử lý hình sự

Theo Điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người nào có hành vi môi giới mại dâm tùy theo mức độ và quy mô có thể bị phạt tù như sau:  

            “1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

            2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

            a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

            b) Có tổ chức;

            c) Có tính chất chuyên nghiệp;

            d) Phạm tội 02 lần trở lên;

            đ) Đối với 02 người trở lên;

            e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

            g) Tái phạm nguy hiểm.

            3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

            a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

            b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

            4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.” 

             Như vậy, đối với hành vi môi giới mại dâm chưa tới mức truy cứu hình sự thì bị phạt cao nhất đến 50 triệu đồng. Trường hợp môi giới với mức độ và quy mô lớn thì có thể bị truy cứu đến 15 năm tù.                                                                                                                               

Bài viết cùng chủ đề: