CẶP ĐÔI ĐỒNG TÍNH CÓ ĐƯỢC NHẬN CON NUÔI KHÔNG?

Mục lục

1. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

2. Trường hợp không được nhận con nuôi

3. Các cặp đôi đồng tính có được nhận con nuôi không?

1. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

Theo khoản 1 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định điều kiện đối với người nhận con nuôi:

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.

Trong trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này.

2. Trường hợp không được nhận con nuôi

Theo khoản 2 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định những người sau đây không được nhận con nuôi:

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.”

3. Các cặp đôi đồng tính có được nhận con nuôi không?

Theo  khoản 3 Điều 8 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định: Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

Căn cứ quy định trên, một trong những điều kiện được quyền nhận con nuôi là cá nhân đang độc thân hoặc của cả hai người vợ chồng hợp pháp.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Vì vậy, quan hệ hôn nhân giữa những người  cùng giới tính vẫn chưa phải là quan hệ hôn nhân hợp pháp. Điều đó có nghĩa là cặp đôi đồng tính không thể nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, người đồng tính có thể nhận nuôi con nuôi với tư cách là cá nhân độc thân nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

Bài viết cùng chủ đề: